Đề Cương Ôn Tập HK1 Môn Tin Học 10 Năm Học 2013-2014

1 post / 0 new
gnvinapc
Ảnh của gnvinapc
Đề Cương Ôn Tập HK1 Môn Tin Học 10 Năm Học 2013-2014

Cập nhật ngày 27 tháng 11 năm 2013

Đề cương Ôn tập tin học 10 – 2013 2014

Bài 2

 1. Thông tin là gì? Dữ liệu là gì?
 2. Các đơn vị đo thông tin: Bit (nhỏ nhất), Byte, KB, MB, GB, TB, PB
 3. Cách biểu diễn số thực dưới dạng dấu phẩy động?
 4. Cách biểu diễn số nguyên trong bộ nhớ máy tính?

Bài 3

 1. Hệ thống tin học là gì? Hệ thống tin học gồm những thành phần nào? (phần cứng, phần mềm và sự quản lý, điều khiển của con người)
 2. Bộ xử lý trung tâm (CPU) là gì?
 3. Bộ nhớ trong là gì? Bộ nhớ trong gồm mấy phần? (2 phần RAM và ROM)
 4. Bộ nhớ ngoài dùng để làm gì? Cho ví dụ về bộ nhớ ngoài? (Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash (USB, thẻ nhớ)).
 5. Thiết bị vào là gì? Cho ví dụ? (Bàn phím, chuột, máy quét, webcam…)
 6.  Thiết bị ra là gì? Cho ví dụ? (Màn hình, máy in, máy chiếu, loa và tai nghe, modem…)
 7. Nguyên lý Phôn – nôi – man:
  NL1: Máy tính hoạt động theo chương trình
  NL2: Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ và xử lí như những dữ liệu khác.
  NL3: Việc truy cập dữ liệu trong bộ nhớ thực hiện thông qua địa chỉ của dữ liệu đó.

Bài 4:

 1.  Thuật toán là gì? (là dãy hữu hạn các bước được sắp theo thứ tự xác định…)
 2.  Có mấy cách để biểu diễn một thuật toán? (có 2 cách: liệt kê các bước va sơ đồ khối)
 3.  Ý nghĩa các hình khối trong sơ đồ khối? (so sánh dùng hình thoi, tính toán dùng hình chữ nhật,…)
 4.  Các tính chất của thuật toán? (tính dừng, tính xác định và tính đúng đắn)

Bài 5

 1.  Ngôn ngữ máy là gì?
 2.  Hợp ngữ?
 3.  Ngôn ngữ bậc cao?
 4.  Các bước cụ thể để giải bài toán trên máy tính là gì? (5 bước: 1 – Xác định bài toán, 2 – Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, 3 – Viết chương trình, 4 – Hiệu chỉnh, 5 – Viết tài liệu)
 5.  Viết tài liệu nhằm mục đích gì?

Bài 7

 1.  Phần mềm hệ thống là gì?
 2.  Phần mềm ứng dụng là gì? Cho ví dụ?

Bài 8

 1.  Biết một số ứng dụng của tin học trong các lĩnh vực?

Bài 10

 1.  Khái niệm Hệ điều hành?
 2.  Các chức năng của hệ điều hành? (tổ chức giao tiếp giữa người và máy, cung cấp tài nguyên cho chương trình, tổ chức lưu trữ thông tin ở bộ nhớ ngoài, kiểm tra và hỗ trợ cho các thiết bị ngoại vi, cung cấp các tiện ích hệ thống (như truy cập mạng + làm việc với đĩa…))
 3.  Để tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài (đĩa cứng, đĩa mềm, CD…) người ta sử dụng cái gì?
 4.  Quy định đặt tên tập tin trong Windows? (tên không quá 255 ký tự, phần mở rộng dùng để phân loại tập tin, không được chứa các ký tự đặc biệt: \ / : * " ? < > |)
 5.  Thư mục dùng để làm gì?
 6.  Một số chú ý khi làm việc với thư mục? (mọi thư mục đều phải đặt tên ngoại trừ thư mục gốc, thư mục có thể chứa các tập tin hoặc thư mục nhỏ hơn)
 7.  Đường dẫn đầy đủ là gì? Cho ví dụ?

Bài 12

 1.  Nạp hệ điều hành
 2.  Giao tiếp với hệ điều hành qua những cách nào?
 3.  Có mấy cách ra khỏi hệ thống? Ý nghĩa mỗi trường hợp? (có 3 cách:…)

Các bài thực hành 3 + 4:

 1.  Biểu tượng là gì? Cách khởi động một chương trình khi có biểu tượng?
 2.  Các thành phần của một cửa sổ chương trình?

Chú ý:

Các câu hỏi tuy xoay quanh những nội dung trên nhưng thường MANG TÍNH ỨNG DỤNG hoặc hỏi theo MỘT CÁCH HỎI KHÁC, vì vậy cần hiểu rõ bản chất của mỗi trường hợp mới có khả năng làm tốt bài kiểm tra

Thầy sẽ đưa nội dung này và một số câu hỏi tham khảo trên website: http://Vinapc.vn

Edited by: gnvinapc on 06/20/2014 - 16:59